TfY6BSO0GUW7TpdpBUW7BUM8Ti==

Tử Phủ đồng cung cách - TUVI.school

 

TỬ PHỦ ĐỒNG CUNG CÁCH

TUVI.SCHOOL
* Mô tả

Sao Tử vi, Thiên phủ cùng chấn mệnh tại cung Dần hoặc cung Thân.

* Luận giải

Ưu điểm: Đời sống vật chất sung túc đủ đầy, một đời hưởng phúc, giàu sang trọn vẹn, phúc lộc song toàn.

Cung mệnh an tại cung Dần hoặc Thân, có sao Tử vi và Thiên Phủ cùng cung, lại có Lộc Tồn, Hóa Khoa, Hóa Quyền, Hóa Lộc, Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, gia hội mới được coi là hợp cách cục. Nếu lá số sở hữu cách cục này, chủ về đại phú, đại quý, phúc thọ song toàn. Người sinh năm Giáp gặp hóa cát cực tốt, Người sinh năm Đinh, Kỷ, Canh, Quý cát.

Khuyết điểm: Hai đế tinh đồng cung, về mặt tinh thần dễ xuất hiện cảm giác cô độc mang tính chu kỳ, nên chậm kết hôn - Nếu gặp sao Kình dương, sẽ trở thành thương gia lớn, nhưng tâm địa thường bất chính.

Ca quyết như sau:

Phiên âm:

Đồng cung Tử Phủ quý sinh nhân

Thiên tại thanh minh vạn tượng tân

Hỷ phùng Dần Thân đồng đắc địa

Thanh danh lỗi lạc động càn khôn

Nghĩa là:

Tử phủ đồng cung sinh phú quý

Muôn sự đổi mới trời sáng trong

Ưa gặp Dần Thân thêm đắc địa

Thanh danh lỗi lạc khắp càn khôn

* Ví dụ

Lá số ví dụ về cách Tử Phủ đồng cung: Trương Lương

Sinh ngày: Giờ thìn, mùng 6 tháng năm năm Giáp NgọTử vi, Thiên phủ cùng trấn mệnh, tại cung Dần, Song lộc triều viên (Hai sao lộc chầu về cung mệnh), được Tả Phù, Hữu Bật, Văn Xương, Vũ Khúc gia hội.

TUVI.SCHOOL sưu tầm


Nhận xét0

Type above and press Enter to search.