TfY6BSO0GUW7TpdpBUW7BUM8Ti==

Tính chất của Sao Thiên Cơ - TUVI.school


Tính chất của Sao Thiên Cơ - TUVI.school

Tìm hiểu về tính chất các sao trong Tử Vi

Thiên Cơ thuộc Âm Mộc, là sao thứ nhất của chòm Nam Đẩu, giống như Mưu thần, thích việc cơ biến, khi thiện, khi ác. 

Nếu được Xương Khúc, Long Trì Phượng Các, cùng Hóa Khoa thì thông minh tuyệt đỉnh, có khả năng dụng thành chính đạo. 

Nếu chẳng gặp được cát diệu, mà lại gặp Hóa Kị, Sát tinh cùng với các sao bất lương thì tính chất của Thiên Cơ trở thành Bất lương, gian trá. Có thể thấy rằng Thiên Cơ đối với các phụ tinh là sát tinh thì đặc biệt nhạy cảm. 

Hóa Quyền có khả năng tăng cường tình ổn định của Thiên Cơ, cũng gia tăng khả năng đối khángvới sát tinh là Hóa đẹp nhất vậy. 

Hóa Khoa gia tăng khả năng thông minh tài trí của Thiên Cơ, cũng là sao Hóa rất tốt đối với Thiên Cơ. 

Hóa Lộc thì làm cho cái trí mưu của Thiên Cơ chỉ thích sử dụng trong kinh doanh, là kẻ chỉ thích kiếm tiền. 

Hóa Kị làm cho Thiên Cơ trở thành mưu lợi, chỉ thích đi ngang về tắt.

Thiên cơ lâm Phúc đức cung mà gặp Sát tinh thì cũng không nặng lắm. Tâm chẳng được nhàn, nhiều dự định, toan tính. Nếu gia Hóa Kị thì tâm phiền mà thường nông cạn. 

Thiên Cơ vốn được gọi là sao “Thiện Biến” cho nên tình cảm thường thay đổi mạnh, hoặc tư tưởng thay đổi mạnh. Thường là sao biến đổi mạnh thì ắt sẽ rất nhạy cảm với sát tinh, cho nên rất cần Hóa Quyền để tăng độ ổn định. Mà Thiên Cơ lại vốn có bản chất của mưu thần, bởi vậy khá thích hợp với vai trò phụ tá.

Lời bàn: 

Vương tiên sinh rất coi trọng Tứ Hóa, bởi vậy nên cho rằng Tứ Hóa có thể cải biến đượctinh chất của các tinh diệu, cụ thể là Thiên Cơ. Quan điểm của Vương tiên sinh đánh giá Thiên Cơlà sao rất cơ biến, có khả năng thích nghi cao, có khi thiện, có khi ác, phụ thuộc vào hệ thốngcác sao phụ tinh hội hợp. Đặc biệt ông cho rằng nếu Thiên Cơ cư Phúc cung, có khẳ năng chế sát,hóa giải tác dụng xấu của một số sát tinh khi hội hợp vào Phúc Cung

天機:
屬陰木,南斗第一星,譬為謀臣,善機變,能善能惡。
會合曲昌,龍池鳳閣,化科等,聰明絕頂而能用於正途。
唯不會吉曜,又見化忌,煞曜及不良雜曜。
天機性質變為不良而流於奸詐.可見天機對於輔佐煞曜,化星等非常敏感。
化權能增強天機的穩定性,亦加強其抗煞能力,最喜化之。
化科加強才智聰敏,亦為天機所喜.化祿令天機的智謀用於營商,取財之道。
化忌令天機流於取巧,喜走捷徑.天機臨福德宮而煞不重。
心不能閑而主意多多,加化忌,心煩而短慮。
天機為「善變」之星,可以是感情上的變,或思想上的變。
凡易變的必對煞曜敏感,尤其火鈴,所以喜化權增加其穩定。 而天機有謀臣本質,因此比較適合幕僚。

TUVI.school
(Sưu tầm)
https://tuvivietnam.vn/sao-thien-co-tuvivietnam/

Nhận xét0

Type above and press Enter to search.