TfY6BSO0GUW7TpdpBUW7BUM8Ti==

Ngày 5/1/2024 (Dương lịch) tức ngày 24/11/2023 Quý Mão (Âm lịch) tốt cho việc gì?

 


Ngày 5/1/2024 (Dương lịch) tức ngày 24/11/2023 Quý Mão (Âm lịch) tốt cho việc gì?

Dương lịch

Âm lịch

Xuất hành, rời chỗ

Hôn thú, cưới hỏi

Xây dựng, động thổ

 

Giao dịch, khai trương

Mai táng, làm mộ

Tế tự,

cầu phúc

5/1/2024

24/11

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

Hơi xấu

Rất xấu
Nhận xét0

Type above and press Enter to search.