TfY6BSO0GUW7TpdpBUW7BUM8Ti==

Ngày 28/1/2024 (Dương lịch) tức ngày 18/12/2023 Quý Mão (Âm lịch) tốt cho việc gì?

    


Ngày 28/1/2024 (Dương lịch) tức ngày 18/12/2023 Quý Mão (Âm lịch) tốt cho việc gì?

Dương lịch

Âm lịch

Xuất hành, rời chỗ

Hôn thú, cưới hỏi

Xây dựng, động thổ

 

Giao dịch, khai trương

Mai táng, làm mộ

Tế tự,

cầu phúc

28/1/2024

18/12

Rất xấu

Rất xấu

Xấu

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấuNhận xét0

Type above and press Enter to search.