TfY6BSO0GUW7TpdpBUW7BUM8Ti==

Ngày 26/1/2024 (Dương lịch) tức ngày 16/12/2023 Quý Mão (Âm lịch) tốt cho việc gì?

    


Ngày 26/1/2024 (Dương lịch) tức ngày 16/12/2023 Quý Mão (Âm lịch) tốt cho việc gì?

Dương lịch

Âm lịch

Xuất hành, rời chỗ

Hôn thú, cưới hỏi

Xây dựng, động thổ

 

Giao dịch, khai trương

Mai táng, làm mộ

Tế tự,

cầu phúc

26/1/2024

16/12

Bình thường

Rất xấu

Hơi xấu

Bình thường

Rất xấu

Hơi xấuNhận xét0

Type above and press Enter to search.