TfY6BSO0GUW7TpdpBUW7BUM8Ti==

Ngày 25/1/2024 (Dương lịch) tức ngày 15/12/2023 Quý Mão (Âm lịch) tốt cho việc gì?

    


Ngày 25/1/2024 (Dương lịch) tức ngày 15/12/2023 Quý Mão (Âm lịch) tốt cho việc gì?

Dương lịch

Âm lịch

Xuất hành, rời chỗ

Hôn thú, cưới hỏi

Xây dựng, động thổ

 

Giao dịch, khai trương

Mai táng, làm mộ

Tế tự,

cầu phúc

25/1/2024

15/12

Bình thường

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

Xấu
Nhận xét0

Type above and press Enter to search.