TfY6BSO0GUW7TpdpBUW7BUM8Ti==

Ngày 24/1/2024 (Dương lịch) tức ngày 14/12/2023 Quý Mão (Âm lịch) tốt cho việc gì?

   


Ngày 24/1/2024 (Dương lịch) tức ngày 14/12/2023 Quý Mão (Âm lịch) tốt cho việc gì?

Dương lịch

Âm lịch

Xuất hành, rời chỗ

Hôn thú, cưới hỏi

Xây dựng, động thổ

 

Giao dịch, khai trương

Mai táng, làm mộ

Tế tự,

cầu phúc

24/1/2024

14/12

Hơi tốt

Tốt

Hơi tốt

Hơi tốt

Hơi tốt

TốtNhận xét0

Type above and press Enter to search.