TfY6BSO0GUW7TpdpBUW7BUM8Ti==

Ngày 23/1/2024 (Dương lịch) tức ngày 13/12/2023 Quý Mão (Âm lịch) tốt cho việc gì?

   


Ngày 23/1/2024 (Dương lịch) tức ngày 13/12/2023 Quý Mão (Âm lịch) tốt cho việc gì?

Dương lịch

Âm lịch

Xuất hành, rời chỗ

Hôn thú, cưới hỏi

Xây dựng, động thổ

 

Giao dịch, khai trương

Mai táng, làm mộ

Tế tự,

cầu phúc

23/1/2024

13/12

Bình thường

Rất xấu

Hơi xấu

Bình thường

Hơi xấu

XấuNhận xét0

Type above and press Enter to search.