TfY6BSO0GUW7TpdpBUW7BUM8Ti==

Ngày 21/1/2024 (Dương lịch) tức ngày 11/12/2023 Quý Mão (Âm lịch) tốt cho việc gì?

   


Ngày 21/1/2024 (Dương lịch) tức ngày 11/12/2023 Quý Mão (Âm lịch) tốt cho việc gì?

Dương lịch

Âm lịch

Xuất hành, rời chỗ

Hôn thú, cưới hỏi

Xây dựng, động thổ

 

Giao dịch, khai trương

Mai táng, làm mộ

Tế tự,

cầu phúc

21/1/2024

11/12

Rất tốt

Rất tốt

Rất tốt

Rất tốt

Rất tốt

Rất tốt



Nhận xét0

Type above and press Enter to search.