TfY6BSO0GUW7TpdpBUW7BUM8Ti==

Ngày 20/1/2024 (Dương lịch) tức ngày 10/12/2023 Quý Mão (Âm lịch) tốt cho việc gì?

   


Ngày 20/1/2024 (Dương lịch) tức ngày 10/12/2023 Quý Mão (Âm lịch) tốt cho việc gì?

Dương lịch

Âm lịch

Xuất hành, rời chỗ

Hôn thú, cưới hỏi

Xây dựng, động thổ

 

Giao dịch, khai trương

Mai táng, làm mộ

Tế tự,

cầu phúc

20/1/2024

10/12

Hơi xấu

Hơi xấu

Rất tốt

Hơi xấu

Hơi xấu

Hơi xấuNhận xét0

Type above and press Enter to search.