TfY6BSO0GUW7TpdpBUW7BUM8Ti==

Ngày 10/1/2024 (Dương lịch) tức ngày 29/11/2023 Quý Mão (Âm lịch) tốt cho việc gì?

 


Ngày 10/1/2024 (Dương lịch) tức ngày 29/11/2023 Quý Mão (Âm lịch) tốt cho việc gì?

Dương lịch

Âm lịch

Xuất hành, rời chỗ

Hôn thú, cưới hỏi

Xây dựng, động thổ

 

Giao dịch, khai trương

Mai táng, làm mộ

Tế tự,

cầu phúc

10/1/2024

29/11

Tốt

Rất xấu

Hơi xấu

Tốt

Rất xấu

Tốt
Nhận xét0

Type above and press Enter to search.