TfY6BSO0GUW7TpdpBUW7BUM8Ti==

Bảng tra ngày tốt tháng 02/2024 cho các việc Xuất hành, rời chỗ; Hôn thú, cưới hỏi; Xây dựng, động thổ; Giao dịch, khai trương; Mai táng, làm mộ; Tế tự, cầu phúc

 Bảng tra ngày tốt tháng 02/2024 cho các việc Xuất hành, rời chỗ; Hôn thú, cưới hỏi; Xây dựng, động thổ; Giao dịch, khai trương; Mai táng, làm mộ; Tế tự, cầu phúc


Bảng tra ngày tốt tháng 02/2024

dành cho các việc Xuất hành, rời chỗ; Hôn thú, cưới hỏi; Xây dựng, động thổ; Giao dịch, khai trương; Mai táng, làm mộ; Tế tự, cầu phúc

Từ xa xưa, ngày tốt và ngày xấu giữ vai trò quan trọng hàng đầu trong đời sống của người Việt. Từ viên quan được gọi nhậm chức tới người nông dân sắp tậu trâu, làm nhà hay làm bất cứ việc đại sự nào, ai ai cũng cố chọn ra một ngày được cho là thuận lợi, trước là để trọn vẹn niềm tin về tâm linh, sau là yên tâm tư tưởng để tiến hành công việc.

Dương

lịch

Âm lịch

Xuất hành, rời chỗ

Hôn thú, cưới hỏi

Xây dựng, động thổ

 

Giao dịch, khai trương

Mai táng, làm mộ

Tế tự,

cầu phúc

1/2

22/12

Hơi xấu

Rất xấu

Xấu

Xấu

Rất xấu

Xấu

2/2

23/12

Xấu

Hơi xấu

Xấu

Xấu

Tốt

Xấu

3/2

24/12

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

4/2

25/12

Hơi tốt

Rất xấu

Bình thường

Hơi tốt

Rất xấu

Hơi xấu

5/2

26/12

Rất tốt

Rất tốt

Rất tốt

Rất tốt

Hơi xấu

Rất tốt

6/2

27/12

Hơi xấu

Rất xấu

Xấu

Rất xấu

Hơi xấu

Hơi xấu

7/2

28/12

Bình thường

Rất xấu

Rất tốt

Bình thường

Rất xấu

Bình thường

8/2

29/12

Rất tốt

Rất tốt

Rất tốt

Rất tốt

Rất tốt

Rất tốt

9/2

30/12

Xấu

Rất xấu

Rất xấu

Xấu

Rất xấu

Rất xấu

10/2

1/1

Hơi tốt

Rất xấu

Hơi tốt

Hơi tốt

Rất xấu

Hơi tốt

11/2

2/1

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

12/2

3/1

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

13/2

4/1

Rất tốt

Rất tốt

Rất tốt

Rất tốt

Rất tốt

Rất tốt

14/2

5/1

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

15/2

6/1

Hơi xấu

Rất xấu

Xấu

Xấu

Hơi xấu

Hơi xấu

16/2

7/1

Xấu

Rất xấu

Xấu

Xấu

Rất xấu

Xấu

17/2

8/1

Hơi xấu

Hơi xấu

Xấu

Hơi xấu

Xấu

Hơi xấu

18/2

9/1

Xấu

Hơi xấu

Bình thường

Hơi xấu

Xấu

Hơi xấu

19/2

10/1

Rất tốt

Rất xấu

Rất tốt

Tốt

Rất tốt

Rất tốt

20/2

11/1

Hơi xấu

Xấu

Xấu

Hơi xấu

Rất xấu

Xấu

21/2

12/1

Bình thường

Hơi xấu

Hơi xấu

Bình thường

Hơi xấu

Bình thường

22/2

13/1

Rất tốt

Rất xấu

Bình thường

Bình thường

Rất xấu

Hơi xấu

23/2

14/1

Rất xấu

Hơi xấu

Hơi xấu

Hơi xấu

Hơi xấu

Hơi xấu

24/2

15/1

Rất xấu

Hơi xấu

Hơi xấu

Hơi xấu

Hơi xấu

Hơi xấu

25/2

16/1

Bình thường

Bình thường

Rất tốt

Bình thường

Bình thường

Bình thường

26/2

17/1

Xấu

Xấu

Xấu

Xấu

Rất xấu

Xấu

27/2

18/1

Xấu

Rất xấu

Tốt

Rất xấu

Xấu

Xấu

28/2

19/1

Rất tốt

Rất xấu

Tốt

Rất tốt

Hơi tốt

Tốt

29/2

20/1

Hơi xấu

Hơi xấu

Xấu

Hơi xấu

Rất xấu

Xấu
Nhận xét0