TfY6BSO0GUW7TpdpBUW7BUM8Ti==

Vài nét giới thiệu về nghi lễ cưới hỏi dân gian ở nước ta


Vài nét giới thiệu về nghi lễ cưới hỏi dân gian ở nước ta

Trước đây và cho đến bây giờ người Việt Nam vẫn gọi lễ cưới là hôn lễ. Dựa theo giải thích của GS. Đào Duy Anh thì chữ "hôn" nguyên nghĩa là chiều hôm, theo lễ tục thời xưa người ta làm lễ cưới vào buổi chiều tối.

Dân gian coi cưới xin là một trong ba việc lớn của đời người (sự nghiệp, làm nhà và cưới vợ) khi nhẩn mạnh trong câu ca dao: "Tậu trâu cư ới vợ làm nhà... "

Vì là nước nhỏ nằm ngay cạnh Trung Quốc và bị đô hộ trong một thời gian dài vì thế nghi lễ cưới hỏi của Việt Nam bị ảnh hưởng ít nhiều của văn hóa Trung Hoa. Hôn nhân của người nước ta ngày xưa có sáu lễ chính, để tiến đến lễ cưới, hai gia đình phải thực hiện những lễ chính sau:

- Lễ nạp thái: Sau khi nghị hôn, nhà trai mang sang nhà gái một cặp "nhạn" để tỏ ý đã kén chọn ở nơi ấy. Lễ này nhằm chính thức hóa quan hệ hôn nhân của hai gia đình. Lễ chạm ngõ ngày nay là buổi gặp gỡ giữa hai gia đình. Nhà trai xin đến nhà gái đặt vấn đê chính thức cho đôi nam nữ được tìm hiểu nhau một cách kỹ càng hơn trước khi đi đến quyết định hôn nhân. Thời nay thường gọi là lễ gặp mặt

- Lễ vấn danh (Lễ chạm ngõ - dạm ngõ): Là lễ do nhà trai sai người làm mối đến hỏi tên tuổi và ngày sinh tháng đẻ của người con gái. Lễ này đánh dấu sự đi lại chính thức giữa hai họ

- Lễ nạp cát: Lễ báo cho nhà gái biết rằng đã xem bói được quẻ tốt, nam nữ hợp tuổi nhau thì lấy được nhau, nếu tuổi xung khắc thì thôi (thường thì lễ này có những nơi sẽ làm trước lễ vấn danh).

- Lễ nạp tệ (hay lễ nạp trưng): Là lễ nạp đồ sính lễ cho nhà gái, tang chứng cho sự hứa hôn chắc chắn. Lễ này có nơi còn gọi là lễ ăn hỏi, và nghi lễ này được tiến hành trước lễ thân nghinh (thành hôn) khoảng một tuần

- Lễ thỉnh kỳ: Là lễ xin định ngày giờ làm rước dâu tức lễ cưới. Hiện nay lễ này thường làm cùng với lễ vấn danh, hai gia đình sẽ xem xét ngày giờ tốt để thực hiện lễ ăn hỏi (lễ nạp tệ) và lễ cưới (lễ thân nghinh)

- Lễ thân nghinh (tức lễ rước dâu hay lễ cưới): Đúng ngày giờ đã định, họ nhà trai mang lễ đến để rước dâu về.

Nhưng trải qua thời gian, một số nghi lễ đã được lược bỏ hoặc kết hợp cùng các nghi lễ khác và giờ đây thu gọn lại còn 3 lễ chính:

- Lễ chạm ngõ hay dạm ngõ (Lễ vấn danh).

- Lễ ăn hỏi.

- Lễ cưới (Lễ thân nghinh).

Trích 100 điều nên biết về phong tục Việt Nam, Hồng Minh (tổng hợp, biên soạn), Nxb Hồng Đức, 2014, tr. 7-9.


Page: Tên hay kèm điều tốt - Đặt tên cho con

Page: Huyền học Tinh hoa và Ứng dụng

Nhận xét0

Type above and press Enter to search.