TfY6BSO0GUW7TpdpBUW7BUM8Ti==

Triết gia Hy Lạp cổ đại GORGIAS


Triết gia Hy Lạp cổ đại GORGIAS 

GORGIAS (~ 485 - 380 tCN), nhà tu từ học và triết gia ngụy biện Hy Lạp. Gorgias sinh tại Leontini, Sicily. Ông làm đại sứ tại Athens năm 427 tCN và về sau định cư t ị ại đây để thực hành và giảng dạy nghệ thuật tu từ học. 

Với tư cách là nhà tu từ học, Gorgias là người đầu tiên đưa ngữ điệu vào văn xuôi và sử dụng những lời nói thông tục trong khi tranh luận. 

Ông là nhân vật chính í trong đối thoại Gorgias của Plato, trong đó Socrates bàn luận về tu từ học thực và giả và tu từ học như là nghệ thuật của sự xu nịnh. 

Triết học của Gorgias là triết học hư vô, được diễn đạt trong ba mệnh đề: không có gì tồn tại; nếu có cái gì đó tồn tại, không thể nào nhận biết được nó; nếu có cái gì đó tồn tại và có thể nhận biết được, cũng không thể diễn tả cho người khác biết được. 

Các tác phẩm hiện còn của Gorgias là Lời tán tụng dành cho Helen và Sự biện giải của Palamedes. Ông mất ở Thessaly (Thessalia) ở tuổi 105

Nhận xét0

Type above and press Enter to search.