TfY6BSO0GUW7TpdpBUW7BUM8Ti==

Triết gia Hy Lạp cổ đại ANAXIMANDER

Triết gia Hy Lạp cổ đại ANAXIMANDER 

ANAXIMANDER (~ 611- ~547 tCN), triết gia thuộc trường phái Miletus, nhà toán học, nhà thiên văn Hy Lạp, sinh ở Miletus, tại một địaị phận nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Ông là đồ đệ và là bạn của triết gia Hy Lạp Thales. Ông được coi là người sáng chế ra đồng hồ mặt trời (thường được gọi là gnomon). Người ta còn cho rằng, ông dã khám phá thấy đường hoàng đạo zodiaque) là một đường xiên và sáng tạo ra khoa nghiên cứu bản đồ. Đóng góp đáng chú ý của ông là những đoạn văn đầu tiên viết về vũ trụ và nguồn gốc của sự sống. 

Ông hình ì dung vũ trụ là một số trụ đồng tâm tâm, theo đó, phía í ngoài cùng là Mặt Trời, ở giữa là Mặt Trăng, ở trong cũng là các ngôi sao. Bên trong những cái trụ này là Trái Đất, không được nâng đỡ, có hình ì dạng cái trống. Anaximander mặc nhận rằng, nguồn gốc của vũ trụ là kết quả của sự tách rời những cái đối lập từ vật chất nguyên thủy. Cái nóng di chuyển ra bên ngoài, tách khỏi cái lạnh, vã cũng như thế là cái khô ráo thoát khỏi cái ẩm ướt. Thêm nữa, Anaximanaer cho rằng, mọi vật cuối cũng sẽ trở về với nguyên chất mà từ đó nó xuất phát. 

Ý tưởng đơn giản của ông về vũ trụ luôn dược nhắc đến là: tất cả là bất định. Đây là chủ trương của Anaximander nhằm tìm ì một nguyên chất cho sự biến hóa của vũ trụ. Nhưng nguyên chất sơ bản này lại có vẻ bao rộng hơn nguyên chất của Thales, vì nó không bị hạn hẹp vào một hành chất cố định ị nào như nước của Thales. 

Vì vậy người ta thường cho rằng: về phương diện vũ trụ luận, Anaximander đã bước một bước xa hơn Thales

Nhận xét0

Type above and press Enter to search.