TfY6BSO0GUW7TpdpBUW7BUM8Ti==

Thế nào là lễ vấn danh?


Thế nào là lễ vấn danh?

Lễ vấn danh (Lễ chạm ngõ - dạm ngõ): Là lễ do nhà trai sai người làm mối đến hỏi tên tuổi và ngày sinh tháng đẻ của người con gái. Lễ này đánh dấu sự đi lại chính thức giữa hai họ.

Trong hôn nhân ở xã hội phong kiến xưa chỉ chú trọng có môn đăng hộ đối hay không, có hợp tuổi không, gia đình nào thận trọng mới tìm hiểu "Công, dung, ngôn, hạnh".

Vì toàn bộ hôn sự đều do bà mối đưa đường chỉ lối nên không những hầu hết các chàng trai, trước khi cưới đều chưa biết mặt vợ, mà cả những ông bố chồng là người chủ động đi hỏi dâu cũng không biết mặt con dâu.

Vì vậy, phát sinh những chuyện dở khóc dở cười... Khi bà mai cho xem mặt thì thế này, nhưng kết hôn lại hoàn toàn khác.

Hoặc giả, vì người được mai mối bị khuyết tật nên người làm mai đã khôn khéo che dấu khuyết tật đó ví như: Cô méo mồm thì cho che quạt, anh què chân thì cho đi ngựa... Dẩn đến những cuộc hôn nhân dở khóc dở cười. Vì thế, mọi cuộc hôn nhân thời xưa tốt hay không phụ thuộc 70% vào người mai mối.

Trích 100 điều nên biết về phong tục Việt Nam,
Hồng Minh (tổng hợp, biên soạn), Nxb Hồng Đức, 2014, tr. 15.


Page: Tên hay kèm điều tốt - Đặt tên cho con

Page: Huyền học Tinh hoa và Ứng dụng

Nhận xét0

Type above and press Enter to search.