TfY6BSO0GUW7TpdpBUW7BUM8Ti==

Nhị Thập Bát Tú là gì?


Nhị Thập Bát Tú là gì?

Các nhà thiên văn học xưa đã chia các chòm sao mà họ nhìn được thành 28 chòm sao còn gọi là Nhị Thập Bát Tú để tính tốt xấu hay dở

Họ đã chia bầu trời ra bổn hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc. Mỗi hướng gồm có bảy chùm sao. Hay là 4 hướng X 7 chùm sao = 28 chùm sao). Bảy chòm sao hợp lại thành một phương trời và được biểu tượng thành một con vật có màu sắc theo sự phối thuộc của Ngũ hành. Ngày nay chúng ta thường gọi những chòm sao đó là Nhị Thập Bát Tú Hoàng (Tứ Tượng và Thất Tú).

Tứ Tượng

- Phương Bắc là con rùa đen gọi là Hoa Cái (Đẩu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích).

- Phương Tây là con hổ trắng gọi là Bạch Hổ (Khuê, Lâu, VỊ, Mão, Tất, Chuỷ, Sâm).

- Phương Nam là con phượng đỏ gọi là Phượng Các (Tỉnh, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Chẩn).

- Phương Đông là con rồng xanh, gọi là Thanh Long (Giốc, Cang, Đê, Phòng Tâm Vĩ, Cơ).

Thất Tú (7 chòm sao)

- 7 Chòm sao của Phương Bắc - Hoa Cái: Đẩu Mộc Giải: Cua; Ngưu Kim Ngưu: Trâu; Nữ Thổ Bức: Dơi; Hư Nhật Thử: Chuột; Nguy Nguyệt Yến: Én; Thất Hoả Trư: Lợn; Bích Thuỷ Du: Dím.

- 7 Chòm sao của Phương Tây - Bạch Hổ: Khuê Mộc Lang: Sói; Lâu Kim cẩu: Chó; Vị Thô Trĩ: Trĩ; Mão Nhật Kê: Gà; Tất Nguyệt ô: Quạ; Chuỷ Hoả Hầu: Khỉ; Sâm Thuỷ Viên: Vượn.

- 7 Chòm sao của Phương Nam - Phượng Các: Tỉnh Mộc Hãn: cầy; Quỷ Kim Dương: Dê; Liễu Thổ Chương: Hoẵng; Tinh Nhật Mã: Ngựa; Trương Nguyệt Lộc: Nai; Dực Hoả Xà: Rắn; Chẩn Thuỷ Dẩn: Giun.

- 7 Chòm sao của Hướng Đông - Thanh Long: Giốc Mộc Giao: Sấu; Cang Kim Long: Rồng; Đê Thổ Lạc: Cu Ly; Phòng Nhật Thố: Thỏ; Tâm Nguyệt Hồ: Cáo; Vĩ Hoả Hổ: Hổ; Cơ Thuỷ Báo: Báo.Trích 100 điều nên biết về phong tục Việt Nam,

Hồng Minh (tổng hợp, biên soạn), Nxb Hồng Đức, 2014, tr. 19-21.Nhận xét0

Type above and press Enter to search.