TfY6BSO0GUW7TpdpBUW7BUM8Ti==

Nghĩa của từ “Gia thất" là gì?


Nghĩa của từ “Gia thất" là gì?

Gia là nhà, thất là buồng. Người xưa có câu "Nam chi hữu thất, nữ chi hữu gia" nghĩa là: Người con trai có buồng (để cho vợ ở), người con gái có nhà (nơi mình sẽ về, chỉ nhà chồng). Vì vậy vợ chồng lấy nhau gọi là "yên bề gia thất".

ở nước ta, từ "gia thất" còn có nghĩa là nhà như "nhà ơi!" để vợ chồng gọi nhau hoặc "nhà tôi" để xưng hô với người khác (chỉ vợ hoặc chồng của mình). Còn chữ "mình ơi!" lại xuất phát từ thần thoại châu Âu: Truyện kể rằng thuở xa xưa, có một vị thần thấy các cặp vợ chồng không được "cơm lành canh ngọt" bèn chặt mỗi người ra làm đôi để hai nửa tự tìm lấy nhau. Nhưng nói chung đa số đều lắp nhầm, nên cứ đi lang thang để gọi "mình ơi! Mình ơi!” và gọi người mình yêu là một nửa của tôi. Vì giao thoa văn hóa nên nước ta dùng từ "mình ơi” để chỉ vợ hoặc chồng cho thân mật.

Trích 100 điều nên biết về phong tục Việt Nam
Hồng Minh (tổng hợp, biên soạn), Nxb Hồng Đức, 2014, tr. 9.Page: Tên hay kèm điều tốt - Đặt tên cho con

Page: Huyền học Tinh hoa và Ứng dụng

Nhận xét0

Type above and press Enter to search.