TfY6BSO0GUW7TpdpBUW7BUM8Ti==

Bảng tra ngày tốt phù hợp cho xuất hành, rời chỗ tháng 01/2024 dương lịchNgày tốt phù hợp cho xuất hành, rời chỗ tháng 01/2024 dương lịch

Tháng 01/2024 ngày nào tốt phù hợp cho việc xuất hành, rời chỗ?

Từ xa xưa, ngày tốt và ngày xấu giữ vai trò quan trọng hàng đầu trong đời sống của người Việt. Từ viên quan được gọi nhậm chức tới người nông dân sắp tậu trâu, làm nhà hay làm bất cứ việ đại sự nào, ai ai cũng cố chọn ra một ngày được cho là thuận lợi, trước là để trọn vẹn niềm tin về tâm linh, sau là yên tâm tư tưởng để tiến hành công việc.

Bảng tra ngày tốt xấu đối với việc xuất hành, rời chỗ tháng 1/2024

Dương lịch

Âm lịch

Xuất hành, rời chỗ

1/1/2024

20/11

Bình thường

2/1/2024

21/11

Tốt

3/1/2024

22/11

Rất xấu

4/1/2024

23/11

Rất xấu

5/1/2024

24/11

Rất xấu

6/1/2024

25/11

Hơi xấu

7/1/2024

26/11

Xấu

8/1/2024

27/11

Hơi xấu

9/1/2024

28/11

Rất tốt

10/1/2024

29/11

Tốt

11/1/2024

1/12

Rất tốt

12/1/2024

2/12

Rất tốt

13/1/2024

3/12

Rất xấu

14/1/2024

4/12

Hơi xấu

15/1/2024

5/12

Hơi xấu

16/1/2024

6/12

Xấu

17/1/2024

7/12

Rất xấu

18/1/2024

8/12

Rất tốt

19/1/2024

9/12

Hơi xấu

20/1/2024

10/12

Hơi xấu

21/1/2024

11/12

Rất tốt

22/1/2024

12/12

Rất xấu

23/1/2024

13/12

Bình thường

24/1/2024

14/12

Hơi tốt

25/1/2024

15/12

Bình thường

26/1/2024

16/12

Bình thường

27/1/2024

17/12

Rất tốt

28/1/2024

18/12

Rất xấu

29/1/2024

19/12

Rất xấu

30/1/2024

20/12

Rất tốt

31/1/2024

21/12

Bình thường


Như vậy, trong tháng 1/2024, có những ngày sau có thể phù hợp với việc xuất hành, rời chỗ

2/1/2024
9/1/2024
10/1/2024
11/1/2024
12/1/2024
18/1/2024
21/1/2024
24/1/2024
27/1/2024
30/1/2024

Tinh Hoa học - tinhhochoc.com

Nhận xét0