TfY6BSO0GUW7TpdpBUW7BUM8Ti==

Lễ nạp thái là gì?Lễ nạp thái là gì?

Sau khi đôi bên nhà trai nhà gái đã thỏa thuận được việc cưới gả, người mối sẽ hẹn ngày với bên nhà gái để đưa người chủ hôn của đằng trai, thường là cha mẹ chú rể đem lễ vật trầu cau đến xin đính ước.

Lễ nạp thái còn gọi là lễ "dạm ngõ” hay "chạm ngõ". Theo lệ xưa, lễ nạp thái có đưa một tờ hoa tiên, ghi tên tuổi và ngày tháng năm sinh của người con trai để nhà gái xem xét và chấp nhận cho việc hôn lễ ấy. Theo tục cổ, sau lễ chạm ngõ cả hai bên nhà trai nhà gái đều phải làm lễ cáo từ đường để trình với tổ tiên về việc tạm đính ước này. Lễ nạp thái mới chỉ là một đính ước, hứa hôn lúc ban đầu thôi. Dựa trên việc đính ước mà nhà trai có thể thường xuyên đi lại với bên nhà gái để tạo mổi thâm giao thuận lợi cho việc bàn tính lễ vấn danh sau này. Nếu vì lý do gì hai bên không muốn cưới gả nữa, cũng không có vấn đề trách nhiệm nếu chưa chính thức làm lễ vấn danh.

Trích 100 điều nên biết về phong tục Việt Nam,
Hồng Minh (tổng hợp, biên soạn), Nxb Hồng Đức, 2014, tr. 14-15.


Page: Tên hay kèm điều tốt - Đặt tên cho con

Page: Huyền học Tinh hoa và Ứng dụng

Nhận xét0

Type above and press Enter to search.