TfY6BSO0GUW7TpdpBUW7BUM8Ti==

Chữ AN (安)


Chữ AN (安)

Chữ AN 安 phía trên là bộ MIÊN 宀, phía dưới là bộ NỮ 女.

Bộ NỮ mô tả tư thế yểu điệu nữ tính của người con gái thời xưa, chân hơi khụy xuống, mặt nghiêng, hai tay để về một bên hông.

Miên nghĩa là mái nhà,trông giống cái mái che.

Người phụ nữ ở trong nhà chính là chỉ chữ AN.Ngày nay người ta hay giải nghĩa chữ AN 安 với hàm ý là người phụ nữ mà ở trong nhà thì rất an toàn, sẽ được người đàn ông che chở. 

Tuy nhiên chữ AN không hề giới hạn ở tầng nghĩa đó. Người xưa quan niệm rằng, người phụ nữ cần đảm đương lo liệu việc nhà, để người đàn ông yên tâm ra ngoài làm việc lớn. Điều này không có ý hạ thấp người phụ nữ, mà chính là ý rằng: Nhà phải yên thì nước mới yên. Mái nhà có người phụ nữ chăm nom thì mới được an định. Đó chính là chữ AN.

Nhận xét0

Type above and press Enter to search.