TfY6BSO0GUW7TpdpBUW7BUM8Ti==

Chữ HƯƠNG 薌


Chữ HƯƠNG 薌Hán Việt: Hương
Nghĩa Việt: hơi cơm, mùi thóc gạo
Phiên âm: xiāng
Gồm: Bộ Thảo 艸 (cây cỏ), Chữ Hương 乡 (làng, quê hương) và Chữ Lang 郎 (chàng trai) hợp lại mà thành


Page: Tên hay kèm điều tốt - Đặt tên cho con

Page: Huyền học Tinh hoa và Ứng dụng

Nhận xét0

Type above and press Enter to search.