TfY6BSO0GUW7TpdpBUW7BUM8Ti==

Bảng tra ngày tốt tháng 01/2024 cho các việc Xuất hành, rời chỗ; Hôn thú, cưới hỏi; Xây dựng, động thổ; Giao dịch, khai trương; Mai táng, làm mộ; Tế tự, cầu phúc

Bảng tra ngày tốt tháng 01/2024

dành cho các việc Xuất hành, rời chỗ; Hôn thú, cưới hỏi; Xây dựng, động thổ; Giao dịch, khai trương; Mai táng, làm mộ; Tế tự, cầu phúc

Từ xa xưa, ngày tốt và ngày xấu giữ vai trò quan trọng hàng đầu trong đời sống của người Việt. Từ viên quan được gọi nhậm chức tới người nông dân sắp tậu trâu, làm nhà hay làm bất cứ việ đại sự nào, ai ai cũng cố chọn ra một ngày được cho là thuận lợi, trước là để trọn vẹn niềm tin về tâm linh, sau là yên tâm tư tưởng để tiến hành công việc.

Dương lịch

Âm lịch

Xuất hành, rời chỗ

Hôn thú, cưới hỏi

Xây dựng, động thổ

 

Giao dịch, khai trương

Mai táng, làm mộ

Tế tự,

cầu phúc

1

20/11

Bình thường

Hơi tốt

Hơi xấu

Bình thường

Bình thường

Bình thường

2

21/11

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Rất xấu

Hơi tốt

3

22/11

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

4

23/11

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

Hơi xấu

Rất xấu

5

24/11

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

Hơi xấu

Rất xấu

6

25/11

Hơi xấu

Rất xấu

Xấu

Hơi xấu

Hơi xấu

Hơi xấu

7

26/11

Xấu

Rất xấu

Rất xấu

Xấu

Rất xấu

Xấu

8

27/11

Hơi xấu

Rất xấu

Xấu

Xấu

Hơi xấu

Xấu

9

28/11

Rất tốt

Rất xấu

Rất tốt

Rất tốt

Rất tốt

Rất tốt

10

29/11

Tốt

Rất xấu

Hơi xấu

Tốt

Rất xấu

Tốt

11

1/12

Rất tốt

Rất xấu

Rất tốt

Rất tốt

Bình thường

Tốt

12

2/12

Rất tốt

Rất tốt

Rất tốt

Rất tốt

Rất tốt

Rất tốt

13

3/12

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

14

4/12

Hơi xấu

Rất xấu

Hơi xấu

Hơi xấu

Rất xấu

Hơi xấu

15

5/12

Hơi xấu

Rất xấu

Xấu

Hơi xấu

Rất xấu

Xấu

16

6/12

Xấu

Rất xấu

Xấu

Xấu

Rất xấu

Xấu

17

7/12

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

18

8/12

Rất tốt

Rất xấu

Rất tốt

Rất tốt

Rất tốt

Rất tốt

19

9/12

Hơi xấu

Hơi xấu

Xấu

Hơi xấu

Hơi xấu

Hơi xấu

20

10/12

Hơi xấu

Hơi xấu

Rất tốt

Hơi xấu

Hơi xấu

Hơi xấu

21

11/12

Rất tốt

Rất tốt

Rất tốt

Rất tốt

Rất tốt

Rất tốt

22

12/12

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

23

13/12

Bình thường

Rất xấu

Hơi xấu

Bình thường

Hơi xấu

Xấu

24

14/12

Hơi tốt

Tốt

Hơi tốt

Hơi tốt

Hơi tốt

Tốt

25

15/12

Bình thường

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

Xấu

26

16/12

Bình thường

Rất xấu

Hơi xấu

Bình thường

Rất xấu

Hơi xấu

27

17/12

Rất tốt

Rất tốt

Rất tốt

Rất tốt

Rất tốt

Rất tốt

28

18/12

Rất xấu

Rất xấu

Xấu

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

29

19/12

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

Rất xấu

30

20/12

Rất tốt

Rất xấu

Rất tốt

Rất tốt

Rất tốt

Rất tốt

31

21/12

Bình thường

Xấu

Bình thường

Bình thường

Xấu

Hơi xấu
Nhận xét0